Hinta lista

Etusivu / Hinta lista
 

HINTA LISTA

(hinnasto on voimassa alkaen 09.03.2022)

Click here to open the price-list pdf file

  Outreach t/m From beside Load capacity Trailer length Hourly rate Price per km JIBI Hourly rate
Scania G 440
full trailer
16,5m 82 12,0t 11,0t 6,3m 60 € 25,0m 65 €
7m 60 €
Scania P420
full trailer
20,0m 42 6,0t 10,0t 6,5m 52 € 28,5m 55 €
7m 52 €
MB Actros
full trailer
17,0m 36 3,0t 11,0t 6,1m 44 € 25,5m 55 €
7m 50 €
Volvo FH12 16,0m 56 9,0t 11,0t 6,3m 52 € 27,5m 55 €
MAN 420TGA 14,8m 24 3,5t 12,0t 8,0m 44 €
MAN 21S/DGS 14,8m 24 2,5t 11,0t 7,0m 44 €
DAF CF 75.310 12,0m 15 1,5t 12,5t 9,0m 44 €
Volvo
semitrailer
18,0m 36 4,0t 24,0t 12,0m 50 €
“Saddles”
Platform 12,0m 39 €  
Trailer 12,0m 65 €
Tent 12,0m 39 €
Toyota Proace 2,0t 25 €  


Volvo Excavator EC250E Tiltrotator Hydraulic hammer
The price is calculated through the price offer

Työ kilometrihinnoilla tehdään hintatarjousten kautta.
Suunniteltu hinta on huoltoaseman keskihinta -20%
Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa.
 

Tavaraliikenne on säädetty kansainvälisillä säädöksillä, joilla asetetaan mm. kuljetuksiin käytettävien autojen ja perävaunujen suurimmat sallitut kokonaismassat ja enimmäiskoot.

Abiveod OÜ tilausehdot
Toimeksiantaja on otettava huomioon seuraavat tilausehdot, oikeudet ja velvollisuudet.

1. Toimeksisaaja osoittaa Toimeksiantajalle nosto- ja/tai kuljetuspalvelua Toimeksiantajan tekemän tilauksen mukaisesti ja Toimeksiantaja sitoutuu maksamaan Toimeksisaajalle osoitetusta palvelusta sovitun hinnan ajoneuvon tilauslomakkeen perusteella Toimeksisaajan esittämän laskun mukaisesti. Toimeksiantajan on maksettava lasku siihen merkittyyn eräpäivään mennessä. Jos laskua ei määräajaksi makseta, lisääntyy maksamattomaan summaan viivästyskorko 0,5 % päivässä.

2. Toimeksianto ei käsitä Toimeksisaajan velvollisuutta hankkia töihin tarvittavia lupia ja sopimuksia eikä kohteen valmistelutöitä (tien tai maan omistajan luvat kuljetusajoneuvon sijoittamiseen, luvat tien sulkemiseen, töiden suorittamisen luvat, teiden vahvistukset, riittävän tilan takaaminen kohteessa jne.), mikäli ei ole sovittu toisin.

3. Toimeksiantaja kantaa kulut, jotka syntyvät töiden tekemisestä johtuvista vahingoista kolmansien henkilöiden omaisuudelle, mikäli vahingon syynä oli Toimeksiantajan huolettomuus ja riittämättömät valmistelut kohteessa. Mikäli tilauksen suorittamiseen liittyy töitä, jonka tekemiseen tarvitaan erikoislupia tai sopimuksia, mm. luvat teiden ja katujen sulkemiseen, työvälineiden sijoittamiseen, liikennemerkkien tai muiden merkkien tai tietokylttien asentamiseen tai sallittua suurempien tai painavampien kuormien kuljettamiseen, sitoutuu kaikki tarvittavat luvat ja sopimukset hankkimaan Toimeksiantaja, mikäli ei ole sovittu toisin. Tarvittavien lupien puuttumisella on Toimeksisaajalla oikeus vaatia Toimeksiantajalta saamatta tulojen korvaamista sekä kieltäytyä tilauksen täyttämisestä. Toimeksiantaja vastaa kaikista vaatimuksista, sakoista ja vahingoista, jotka johtuvat töiden tekemiseen tarvittavien lupien tai sopimusten puuttumisesta, mm. sakoista ja vaatimuksista, jotka on laadittu ja luovutettu Toimeksisaajalle tai kuljettajalle .

4. Toimeksiantaja vastaa kuluista, jotka liittyvät Tilauksen suorittamiseen tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöön, mm. kuljetuskustannuksista, mikäli ei ole sovittu toisin.

5. Toimeksiantaja sitoutuu töiden suorittamisella, johon liittyy liikenteen kokonainen tai osittainen sulkeminen tai uudelleenjärjestely, laatimaan tai hankkimaan tarvittavat liikennejärjestelykaavat sekä merkitsemään työalueen voimassa olevan lainsäädännön ja säädösten mukaisesti, mm. asettamaan tarvittavat liikenneohjausmerkit ja –laitteet, kaiteet, esteet ja viitat, samoin järjestämään töiden jälkeisen siivouksen.

6. Urakkahintaa lasketaan kuljetusvälineen työajan pohjalta Abiveod OÜ:n hinnaston mukaisesti. Kuljetusvälineen työaika alkaa autotallista ulosajolla osoitteesta Jõelähtmen kunta Maardu Vana-Narva mnt. 28 (palvelun alku) ja aika päättyy kuljetusvälineen saapumisella autotalliin (palvelun loppu). Minimivuokra-aika on 1 h, vuokra-aikaa lasketaan puolen tunnin tarkkuudella.

7. Työ viikonloppuisin on 25% kalliimpaa, juhlapyhät ja yötyö (22: 00-6: 00) ovat 50% kalliimpia, ellei toisin ole sovittu. Ylisuuren lastin hinnoista sovitaan erikseen.

8. Kuljetusvälineen vahingoittumisella vastaa Toimeksiantaja syntyneestä vahingosta, mikäli hän on vahinkoon syyllistynyt. Kuljetusvälineen perusteellisella likaantumisella ja/tai juuttumisella rakennustyömaalla, korvaa ajoneuvon puhdistus- ja hinauskulut Toimeksiantaja.

9. Takuuasiakirjan luovuttaneet Toimeksiantajan viralliset edustajat ja/tai valtuutetut henkilöt antavat peruuttamattoman suostumuksen noudattaa Toimeksiantajan kanssa solidaarisesti kaikkia sen ottamia velvollisuuksia.

10. Kaikki palvelun laatua jne. koskevat reklamaatiot ja valitukset on jätettävä kirjallisesti 24 h sisällä reklamaation kohteena olevan tapahtuman tai seikan syntymisestä. Valitusten ja reklamaatioiden ratkaisemiseen on kutsuttava kohteeseen Toimeksisaajan edustaja. Myöhemmin tehtyjä valituksia ei oteta huomioon.

11. Urakkasopimus lasketaan solmituksi takuuasiakirjan luovuttamisella, jonka on allekirjoittanut Toimeksiantaja tai hänen edustajansa ja johon on merkitty, että Toimeksiantaja on tutustunut urakkasopimuksen yleisehtoihin ja hinnastoon. Mikäli jälkikäteen selviää, ettei allekirjoittaneella ollut vastaavia valtuuksia, laskevat osapuolet, että urakkasopimus on solmittu Toimeksisaajan ja allekirjoittaneen henkilön välillä. Siinä tapauksessa takaa allekirjoittanut henkilö sopimuksella otettujen velvollisuuksien noudattamisen sekä laskujen maksamisen. Noudatamme myös Tallinnan huoltosäännösten § 7: § 7. Rakennus- ja korjaustöiden suorittajan velvollisuudet kunnossapidon takaamisella (1) Rakennus- ja korjaustöiden suorittaja on velvoitettu: estämään lian, rakennusjätteiden sekä pölyn joutumisen rakennuskohteesta kadulle ja jalkakäytävälle sekä naapuritontille, peittämällä sitä varten kohteen työpinnat alkaen rakennustelineiden rakentamisesta ja rakentamalla kuljetusalueelle kiinteän ajoalustan. Renkaiden pesulla on taattava rakennuskohteen alueelta poistuvien ajoneuvojen renkaiden puhtaus. Levinneet maksimimitat ajoneuvojen täys- ja puoliperävaunuyhdistelmille: Tavaran paino enintään 24 tonnia Kuorman tilavuus 85 – 112 m³ (yhdistelmätyypistä riippuen) Lastauspinta 13,6 LDM (lastausmetriä – juoksevaa metriä perävaunun pituudesta) Tilavuus enintään 34 eurolavaa Tilavuus enintään 26 FIN-lavaa Maantiekuljetuksissa on kaksi tapaa kuljettaa tavaroita: Täydet trailerikuormat (FTL – Full Truck Load) Osakuormat (LTL – Less Truck Load) Jokaiseen kuljetettavaan tavaraan kuuluvat asiakirjat maantiekuljetuksissa ovat: lähettäjän antama rahtikirja, lasku ja/tai tavaraluettelo. CMR – kansainvälisessä kuorma-autorahtiliikenteessä allekirjoittavat autorahtikirjan lähettäjä ja rahdinkuljettaja lastauspaikalla. Rahtikirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena: lähettäjän, vastaanottajan ja rahdinkuljettajan kappale.